Numuneleme Hizmeti

Bir ürünün kalitesinin belirlenmesi için standartlara uygun yani doğru bir şekilde numune almak ürün ticaretinde gözardı edilemeyecek bir öneme sahiptir. Çoğu zaman alınan numuneler analiz için laboratuara gönderilir ve analiz sonuçları yapılan ödemelerde belirleyicidir. Kalitede herhangi bir uygunsuzluk olması durumunda bu numuneler esas alınarak  Hakem laboratuara gönderilir ve bunun içindir ki, numuneyi alan kişinin bilgisi, ürün üzerindeki tecrübesi çok önemlidir.

Tecrübeli elemanlarımız ile GAFTA, FOSFA ve uluslararası standartlara göre numuneleme hizmeti vermekteyiz.



Web Tasarım Web Tasarım