Ağırlık ve Miktar Tayini

Müşterilerimizin çıkarlarını korumak bizim için önemlidir.

• Taşıma şeklinin kamyonla, vagonla ya da bant sistemi ile olmasına bağlı kalmaksızın tartım işlemine nezaret etmeye başlamadan önce kullanılacak tartı cihazının kalibrasyonunun olup olmadığını kontrol edilir. Tartım cihazlarında sapma olup olmadığı tespit edilir.
• Yükleme ve tahliye esnasında tartım işlemine nezaret edilir ve ürün ağırlığının doğru olarak sonuçlanmasını sağlanır. 

• Kuru dökme yük gemilerinde yüklemenin veya tahliyenin öncesinde ve sonrasında yapılan Draft Survey metodu ile taşınan ürünün ağırlık tespiti yapılır.
• Kara veya deniz tankerlerinin dip ve ullage ölçümü esasına dayanan Ullage Survey metodu ile içindeki ürünün miktar tespiti yapılır.
 
Önceden belirli koşullar üzerinde anlaşmaya varılarak ve istendiği taktirde, yükleme ve tahliye limanlarında belirtilen ürün ağırlıkları arasındaki eksik miktar garanti edilebilir. Bu sistemin adı; Full Outturn Guarantee (FOG)'dir.


Web Tasarım Web Tasarım