Diğer Hizmetler

Yerinde Sınıflandırma:
Hasat dönemlerinde ya da çeşitli alım operasyonlarında ürün özelliklerine göre uygun tasnif,  stoklama, sevkiyat ve yükleme yönetimi için analiz ve raporlama hizmeti verilmektedir.

Teminat Yönetimi (Collateral Management) :
Banka gibi kredi kuruluşlarına yapılan kredi başvurularında ya da çeşitli ortaklık sistemleri ile yapılan alımlara yönelik teminat yönetim sistemidir. Bu sistem ile rehin bırakılan ürünün düzenli kontrolü, bozulmasının engellenmesi ve serbest bırakılmasının kontrolü gibi işlemler tarafımızdan titizlikle yerine getirilmektedir.

Garantili Hizmet Çözümleri: (Guarantee Busiess Solution):
Tahliye limanında ağırlık veya kalite farklarından kaynaklanabilecek zararların tarafımızdan teminini kapsayan garantili gözetim hizmetidir. Aşağıda detayları verilmiş çeşitlerde meydana gelen farklardan kaynaklı zararlar daha önceden belirlenmiş özel şartlar doğrultusunda tarafımızdan karşılanmaktadır.

• Full Outturn Guarantee Weight (FOG): Önceden belirli koşullar üzerinde anlaşmaya varılarak istendiği taktirde, yükleme ve tahliye limanlarında belirtilen ürün ağırlıkları arasındaki eksik miktardan kaynaklanan zarar tarafımızdan garanti edilebilir.

• Full Outturn Guarantee Quality (FOQ): Önceden belirli koşullar üzerinde anlaşmaya varılarak istendiği taktirde, yükleme ve tahliye limanlarında belirtilen ürün kalitesi arasındaki farktan kaynaklanan zarar tarafımızdan garanti edilebilir.Web Tasarım Web Tasarım