Yükleme Öncesi Gözetim

Ürünün el değiştirdiği bir işlemde yükleme ya da herhangi bir operasyon öncesinde malların durumunu belirlemek oldukça önemlidir. Bu yüzden malların kalitesi ve durumu ile ilgili olarak, malın depolandığı yerden uluslararası standartlara uygun bir şekilde numune alarak ve numunelerin analizlerini yaparak malların durumu hakkında gerekli bilgiyi müşterilerimiz ile paylaşmaktayız. Önceden yapılan bu tespitler sayesinde uygun olmayan durumlarda gerekli düzeltmeler için zamanında müdahale edilmekte ve bundan doğacak zararlar en aza indirilmektedir. Rekabet şartlarının çok ağır olduğu günümüzde hatalı üretimler ve sevkiyatlar bu sayede engellenebilmektedir.Web Tasarım Web Tasarım