Yükleme ve Tahliye Gözetimi

Bu hizmetin amacı; müşterimizden alınan talimat gereği yükleme veya tahliye esnasında, ürünlerin daha önce yüklemede kontrol edilen ürünle aynı olup olmadığı ve gerek yükleme gerekse tahliye süresince sorunsuz olarak işlemlerin yapılıp yapılmadığının kontrolüdür. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda, düzeltici önlemler veya bu konuda yardım alınmasını sağlamak üzere müşteri derhal bilgilendirilir.

• Yükleme öncesinde ya da tahliye esnasında hasarlı ürün veya paket/koli/çuvallar tespit edilerek, zaman kaybedilmeden ilgili kişi ve kuruluşlara bildirilir.

• Bazı Hasarlı ürünlerde Mahrece iade işlemleri için gerekli fotoğraflar çekilerek hasar tespit tutanakları uzman personellerimiz tarafından hazırlanır. 

• Etiket, paket veya kargo genel görünüşü fotoğraflanarak kontrata uygunluk kontrolü yapılır. Gerekli hallerde numune alınarak incelemeye tabi tutulur.
• Yükleme/tahliye/transfer esnasında yükleyici personel, taşıyıcı araç gibi ürüne hasar veren, zayiata neden olan unsurların tespiti yapılır ve uygun hallerde fotoğraflanarak vakit kaybedilmeden müşteri ile paylaşılır.


Web Tasarım Web Tasarım